Partner van landbouwbedrijven in België en Nederland

Dierenarts - LandbouwhuisdierenDierenarts Nysen behandelt naast huisdieren ook nutsdieren en landbouwdieren in Ravels. Als erkend rundvee- en geitendierenarts werkt hij in Nederland en in België.

Alle nutsdieren

De dierenarts doet aan eerstelijnsgeneeskunde bij nutsdieren en landbouwdieren (koeien, paarden, schapen, pluimvee, ect).

Een snelle en accurate interventie is vaak van levensbelang. Dierenarts Nysen speelt kort op de bal en komt zo snel mogelijk ter plaatse om het dier correct te behandelen.

Bedrijf en particulier:

Zowel particulieren met landbouwdieren als rundveebedrijven kunnen een beroep doen op de expertise van dierenarts Nysen. Dat kan zowel in Nederland als in België. In Nederland is er een verplichte één-op-één-relatie tussen het rundveebedrijf en de erkende rundveedierenarts.

De dieren in uw bedrijf worden door dierenarts Nysen regelmatig aan een grondige controle onderworpen en er wordt een correct en gedetailleerd vaccinatieschema opgesteld. Verder zorgt hij voor de algemene verzorging van uw dieren.

Dierenarts Nysen heeft naast de praktijk in Ravels (provincie Antwerpen) ook een vestiging in Baarle-Nassau in Nederland. Hier kunnen rundveehouders terecht voor advies en de juiste medicatie voor hun dieren.

Praktijk Baarle-Nassau
Smederystraat 17B
5111 PT Baarle-Nassau
GSM: +31 (0) 6 20 24 89 15

Kort op de bal en altijd bereikbaar:

Ook bij landbouw- en nutsdieren is een spoedinterventie soms vereist. Denk aan verlossingen, ernstig zieke dieren of verwondingen. Hiervoor is er altijd een dierenarts bereikbaar.

Een degelijke en erkende rundveedierenarts is belangrijk. Doe daarom een beroep op dierenarts Nysen. Hij speelt kort op de bal en staat altijd paraat om uw dieren de beste en correcte zorg te verlenen.

Back to Top